putujem

Postoje svjetovi tame i svjetovi svjetla. Mi u njima, spijuni i pijuni, zivimo.

04.11.2009.

Maia Hirasawa & Jonna Lee

02.11.2009.

U poljupcu